Reference: PROJEKTIRANJE

IP parternog uređenja ulica u Cresu

PARK ZA HOSPICIJ RIJEČKE NADBISKUPIJE – BELVEDER

Prateća građevina u funkciji javnih gradskih prostora – Cres

Rekonstrukcija parka i sanacija vodospreme Vidikovac

IR uređenje vodospremem Vidikovac na Sušaku

IP Upravna zgrada i hala PK doo / R-27 – Kukuljanovo

POS Brajdi u Cresu

IP pomoćna građevina u Rahovcima

ET stambena građevina na Iloviku