Reference: Idejni projekti

IP parternog uređenja ulica u Cresu

Prateća građevina u funkciji javnih gradskih prostora – Cres

IP Upravna zgrada i hala PK doo / R-27 – Kukuljanovo

IP pomoćna građevina u Rahovcima