Usluge

Usluge koje nudimo obuhvaćaju prostorno i urbanističko planiranje, projektiranje, konzultacije i druge srodne usluge vezane za prostorno uređenje i gradnju. Urbanistički studio Rijeka d.o.o. registriran je i ima Rješenje za obavljanje svih stručnih poslova prostornog uređenja izdanu od nadležnog Ministarstva. Poslove prostornog uređenja i projektiranja obavljaju stručni timovi na čelu s ovlaštenim arhitektima/urbanistima. Urbanistički studio Rijeka d.o.o. ima Rješenje za izradu projekata za radove na nepokretnom dobru u smislu radova na uređenu javnih površina u zaštićenim povijesnim cjelinama izdanu od nadležnog Ministarstva.

Leave a Reply