Projektiranje

Arhitektonsko projektiranje obuhvaća izradu idejnih rješenja i idejnih, glavnih i izvedbenih projekata za izgradnju zgrada svih namjena (stanovanje, školstvo, sport, kultura, ugostiteljstvo, zdravstvo, rad, trgovina, proizvodnja i drugo) i za uređenje površina raznih namjena (parkovi, trgovi, ulice, šetnice, plaže, sportski tereni i drugo). Idejno rješenje sadrži glavne odrednice za razradu projekta: osnove oblikovanja, funkcionalne organizacije prostora i konstrukcije. Projekti se razrađuju na različitim razinama sukladno zakonskoj regulativi i pravilima struke, tako da idejni projekt razrađuje oblikovanje, funkcionalnu organizaciju prostora i konstrukciju, te daje podatke o materijalima, površinama i obujmu, glavni projekt na temelju idejnog projekta dokazuje ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu, a izvedbeni projekt sadrži sve te podatke razrađene do razine potrebne za izvedbu građevine, što uključuje i izvedbene detalje. Arhitektonski projekti u različitim fazama prema potrebi, a obvezno u glavnom i izvedbenom projektu dopunjuju se projektima ostalih inženjerskih struka (statika, voda i odvodnja, elektrika, strojarstvo, zaštita na radu, zaštita od požara, hortikultura, tehnologija i drugo). Svi projekti čine cjelinu, a za cjelovitost i međusobnu usklađenost odgovara glavni projektant, arhitekt. Projekti sadrže i troškovnik svih radova (građevinsko-obrtničkih, instalaterskih i drugih), prema kojemu investitor naručuje i ugovara radove.

Leave a Reply